Публичное акционерное общество «Мелитопольский завод холодильного машиностроения «РЕФМА»

Код за ЄДРПОУ: 00217857
Телефон: 0(6192)-6-54-46; 6-87-86.
e-mail: holod@refma.ua
Юридична адреса: 72301, г. Мелитополь Запорожской области, ул. Профинтерна, 15
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Особлива інформація на 17.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нПрипинено повноваженняГолова ПравлінняФранк Дмитро Борисовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Франка Дмитра Борисовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Правління; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 7 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЗаступник Голови Правління – Головний інженерБарінов Сергій Павловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Барінова Сергія Павловича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Заступника Голови Правління – Головного інженера; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 10 місяців; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Правління – директор фінансовийКривобокова Наталія Василівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Кривобокової Наталії Василівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Правління – директора фінансового; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняГолова Наглядової РадиВітюк Світлана Дмитрівнад/н, д/н, д/н25.29
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Вітюк Світлани Дмитрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Наглядової Ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 25,29%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЗаступник Голови Наглядової РадиКадурін Владислав Вікторовичд/н, д/н, д/н0.0012
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Кадуріна Владислава Вікторовича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Заступника Голови Наглядової Ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0012%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняСекретар Наглядової РадиДанько Ігор Григоровичд/н, д/н, д/н0.0067
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Данько Ігоря Григоровича (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Секретаря Наглядової Ради; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0,0067%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїБілоник Олена Андріївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Білоник Олени Андріївни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Голови Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїБерегова Наталія Дмитрівнад/н, д/н, д/н5.4381
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Берегової Наталії Дмитрівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 5,4381%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нПрипинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїРубель Ірина Федорівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. припинено повноваження посадової особи Рубель Ірини Федорівни (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) на посаді Члена Ревізійної комісії; частка у статутному капіталі емітента, належна особі - 0%; на посаді особа перебувала 3 роки; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноГолова ПравлінняФранк Дмитро Борисовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Правління Франк Дмитро Борисович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Правління; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова Рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноЗаступник Голови Правління – Головний інженерБарінов Сергій Павловичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Правління – Головний інженер Барінов Сергій Павлович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник головного інженера, заступник Голови Правління – головний інженер ; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Правління – директор фінансовийКривобокова Наталія Василівнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Правління – директор фінансовий Кривобокова Наталія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Член Правління – директор фінансовий, в.о. головного бухгалтера; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Наглядова Рада, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Правління; підстави: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноГолова Наглядової РадиВітюк Світлана Дмитрівнад/н, д/н, д/н25.29
Зміст інформації:
17.04.2014р. посадова особа Вітюк Світлана Дмитрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Наглядової ради, 17.04.2014р. на засіданні Наглядової ради посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради; володіє 214722 акціями, що складає 25,29% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова Наглядової Ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Наглядової ради - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Наглядової ради - Наглядова рада, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави обрання на посаду Члена Наглядової ради: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р., підстави обрання на посаду Голови Наглядової ради: Протокол Наглядової ради № 3/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноЗаступник Голови Наглядової РадиКадурін Владислав Вікторовичд/н, д/н, д/н0.0012
Зміст інформації:
Посадова особа Заступник Голови Наглядової Ради Кадурін Владислав Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 10 акціями, що складає 0,0012% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Заступник Голови Наглядової Ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноСекретар Наглядової РадиДанько Ігор Григоровичд/н, д/н, д/н0.0067
Зміст інформації:
Посадова особа Секретар Наглядової Ради Данько Ігор Григорович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 57 акціями, що складає 0,0067% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Секретар Наглядової Ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноГолова Ревізійної комісіїБілоник Олена Андріївнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
17.04.2014р. посадова особа Білоник Олена Андріївна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) загальними зборами акціонерів обрана на посаду Члена Ревізійної комісії, 17.04.2014р. на засіданні Ревізійної комісії посадова особа обрана на посаду Голови Ревізійної комісії; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: генеральний директор, комерційний директор, Голова Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання на посаду члена Ревізійної комісії - Загальні збори акціонерів, орган, що прийняв рішення про обрання на посаду Голови Ревізійної комісії - Ревізійна комісія, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави обрання на посаду Члена Ревізійної комісії: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р., підстави обрання на посаду Голови Ревізійної комісії: Протокол Ревізійної комісії № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїБерегова Наталія Дмитрівнад/н, д/н, д/н5.4381
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Берегова Наталія Дмитрівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 46163 акціями, що складає 5,4381% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Член Ревізійної комісії; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.
д/нОбраноЧлен Ревізійної комісіїКошель Анатолій Івановичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кошель Анатолій Іванович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обрана на посаду 17.04.2014; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: директор; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: переобрання складу Ревізійної комісії; підстави: Протокол загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 17.04.2014р.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.